Område 3: Beskyttelse

Beskyttelse

Fattigdom er med til at svække en lang række af børns rettigheder.
Nu skal du læse om de mange artikler, der handler om at beskytte børn.

 1. Artikel 10. Børn har ret til at blive genforenet med sine forældre uanset hvilket land de bor i
  (beskyttes imod at være alene).
 2. Artikel 11. Staten skal forhindre kidnapning af børn.
 3. Artikel 19. Børn har ret til at blive beskyttet, hvis de bliver mishandlet.
 4. Artikel 32. Børn har ret til beskyttelse imod hårdt og farligt arbejde.
 5. Artikel 33. Børn har ret til beskyttelse imod narkotika.
 6. Artikel 34. Børn har ret til beskyttelse imod seksuelt misbrug.
 7. Artikel 35. Staten skal forhindre salg af børn.
 8. Artikel 36. Børn må ikke udnyttes.
 9. Artikel 37. Børn må ikke udsættes for tortur, dødsstraf eller livsvarigt fængsel.
 10. Artikel 38. Børn skal beskyttes imod krig og må ikke være børnesoldater.
 11. Artikel 39. Staten skal hjælpe børn, der har været udsat for misbrug eller tortur.
 12. Artikel 40. Staten skal ikke straffe unge der har overtrådt loven. De skal hjælpe dem videre.

Du skal nu læse mere om beskyttelse i Danmark og Verden.