Børns rettigheder

Der bor 2,1 milliarder børn i verden, og hvert år bliver der født omkring 132 millioner nye! Børnene lever under meget forskellige vilkår, men det ændrer ikke på, at alle børn har rettigheder. Det gælder også dig!

Rettighederne siger blandt andet at:

  • Man er barn indtil man fylder 18 år.
  • Rettighederne gælder for alle børn.
  • Beslutninger der tages, skal tage hensyn til barnets bedste, det man kalder ”barnets tarv”.
  • Staten skal overholde aftalen.
  • Forældrene skal opdrage barnet. Staten skal respektere forældrenes ansvar, og hjælpe, hvis det er nødvendigt.
  • Staten skal hjælpe børn til et godt liv.

Disse rettigheder kaldes også for FN’s Konvention om børns rettigheder. Du kan læse en let og en svær udgave af konventionen her.

*****

Hvad er FN?

FN står for Forenede Nationer. Det er en organisation, hvor alle lande i verden arbejder sammen for at få en bedre verden. De har lavet de regler og rettigheder, der gælder for alle børn, uanset hvor de bor.

FN har 193 medlemslande. FN sørger for at skabe fælles rettigheder for alle mennesker. Det er dog langtfra alle lande, der følger reglerne, selvom de har skrevet under på det. Det arbejder FN på at hjælpe med til, at de gør. Reglerne handler om fred, tryghed og sikkerhed i verden.

FN’s leder kalder man for generalsekretær. I 2015 hedder generalsekretæren Ban Ki-Moon.

*****

Hvad er en konvention?

Når landene skriver under på reglerne, der gælder for alle mennesker, kalder man det for en konventionKonventionen er gældende for alle mennesker i de lande, som vælger at skrive under. Hvert lands regering skal sørge for at konventionen passer med landets lovgivning.

FN’s børnekonvention gælder også for børn i Danmark. Reglerne er skrevet som 54 punkter. De 54 punkter kalder man for artikler.

Børnekonventionen handler om at gøre livet så godt som muligt for alle verdens børn. De skal sørge for at børn i hele verden har de samme rettigheder uanset deres tro, hudfarve, nationalitet og køn. Et barn har nemlig, uanset hvor det vokser op i verden, ret til at blive beskyttet. Børn skal stadig høre efter hvad de voksne siger, men børn  skal være med i beslutninger og føle sig respekterede.

*****

Overholder landene konventionen?

FN har en særlig børne-komité, som holder øje med, om landene overholder Børnekonventionen. Desværre sker det i mange lande, at børns rettigheder ikke bliver respekteret. Børne-komitéen kan så lægge et pres på regeringen, og verden sætter fokus på et problem, som for eksempel mangel på hjælp til at få en ordentlig kost.

For eksempel vandt en pige i Guatemala en symbolsk retssag mod staten, selvom hun kun var 4 år, og ikke selv kendte til sagen. Hun repræsenterede de tusindvis af børn, som ikke får mad nok og er under-ernærede. Det var en organisation, som lagde sag an mod staten for at sætte fokus på, at staten svigter det ansvar, som den har skrevet under på i Børnekonventionen. Sagen fik staten til at erkende problemet. Dommen lød på, at staten havde svigtet i forhold til at give børnene mad, sundhed, husly og uddannelse. Mange borgere i Guatemala blev inspireret og kom til at kende til deres rettigheder.

FN´s børnekonvention kan deles ind i områderne overlevelse, udvikling, beskyttelse eller deltagelse. 

Boernekonvention_plakat