Fælles Mål

Materialet motiverer til elevens alsidige udvikling og lyst til at lære. De bliver udfordret af forskellige læringsmåder, idet de får mulighed for at anvende deres egne ressourcer og læringspotentialer. Eleverne opnår ny viden om børns rettigheder i en global og lokal kontekst, og de reflekterer over deres egne og andres kår. Læringen er lagt an på gruppearbejde, bevægelse og aktiv udendørs læring.

Eleverne får mulighed for at navigere på web, læse og forstå faglige tekster samt at opsummere og fremlægge gruppens tanker. Gruppen skal også formulere og stille spørgsmål til gæstelæreren. De skal lede og fordele opgaverne i gruppen, anvende mobiltelefonen i læringssammenhæng blandt andet ved at læse og følge kort på mobiltelefonen samt udtænke kreative fotografier til opgaveløsninger.

Du kan finde Forenklede Fælles Mål for de respektive fag og temaer her nedenfor. Det enkelte skema for hvert område viser kompetencemål, videns- og færdighedsmål, læringsmål for Smarte Rettigheder, tegn på læring samt forslag til differentiering.