Forløb

Smarte Rettigheder er et undervisningsprojekt om FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, der giver eleverne forskellige muligheder for at reflektere over børns rettigheder i Danmark og andre lande. Det hedder Smarte Rettigheder, fordi en essentiel del af det er en læring-i-bevægelse-aktivitet, hvor eleverne anvender deres smartphones.

Smarte Rettigheder er et tredelt undervisningsforløb rettet mod elever i 6.-7.klasse. Smarte Rettigheder består af:

1. Arbejde med undervisningsmateriale her på webstedet
– 5-6 lektioner

 • Du introducerer emnet ved at vise de små film i klassen. Vi anbefaler, at eleverne som minimum ser introduktionsfilmenUNICEF-sang og en film mere. Det tager 1 – 2 lektioner.
 • Inddel eleverne i fire grupper. Hver gruppe skal arbejde med et af disse temaer: Overlevelse, Udvikling, Beskyttelse og Deltagelse. Alle elever starter med selvstændigt at læse teksterne Børn og grundloven samt Børns rettigheder.
 • Forklar grupperne, at de først skal læse om deres tema, og at de derefter skal løse de tilhørende opgaver på webstedet ved at snakke sammen i gruppen. Bemærk at hvert tema indeholder et afsnit om Danmark og et om verden. Afsnittet om verden er som regel det sværeste, så her er der mulighed for elevdifferentiering.
 • Hver gruppe fremlægger kort for hele klassen om deres tema. Det tager cirka 2-3 lektioner at læse, samtale i grupper og at samle op i klassen.

2. Besøg af gæstelærer med rødder i en anden kultur
– 2 lektioner

En af vores globale gæstelærere besøger klassen. Deres personlige beretning og indgangsvinkel til børns rettigheder gør med garanti indtryk på eleverne. I mødet med en gæstelærer fra fx Uganda får eleverne en førstehåndsberetning om, hvordan det er at bo og leve i et land, som ellers mest bliver beskrevet som “fattigt”. Gæstelærerne rejser, enten direkte eller indirekte, spørgsmål om fattigdom og rigdom, og hvad et godt liv er, som vil nuancere elevernes forestillinger og udvide deres horisont. Mange af gæstelærerne er kreative, flere er kunstnere. Alle tager metoder i brug, der sætter gang i flere sanser, fx musik og bevægelse, billeder og genstande.

3. Læring-i-bevægelse-aktivitet med smartphones
– 4 lektioner

Vi kommer ud til jer og faciliterer et orienteringsløb i jeres lokalområde, hvor eleverne kommer til at arbejde kreativt med børns rettigheder.

 1. Eleverne mødes på skolen eller et centralt sted i den by, som danner base for orienteringsløbet. Her modtager de et kort oplæg om børns rettigheder.
 2. Klassen opdeles i mindre grupper af 5-6. Hver gruppe skal have mindst en smartphone med internet aktiveret og en QR-scanner på.
 3. Hver gruppe modtager instruktioner og bliver sendt afsted i forskudt tid.
 4. Eleverne følger en foruddefineret rute på GoogleMaps på deres smartphone og finder frem til fem poster i byen.
 5. Posterne består i en QR-kode. Når eleverne scanner QR-kodene, bliver de sendt til en website, hvor de får stillet tre opgaver. To spørgsmål samt en kreativ opgave.
 6. Den kreative opgave består i en fotografisk fortolkning af en af børnerettighederne. Opgaven skal løses med telefonens kamera. Eventuelt med inddragelse af diverse foto-apps.
 7. Når gruppen har besøgt alle fem poster i byen, skal de gå tilbage til basen. Her skal de aflevere deres kreative fortolkninger til os. Vi publicerer elevernes fotos på www.smarterettigheder.dk (såfremt I har fået forældrenes tilladelse til det), så eleverne kan se hinandens værker.

Hvornår og hvor?

Arbejdet med Smarte Rettigheders undervisningsmateriale, gæstelærerbesøg og orienteringsløb med smartphones kan foregå, når du ønsker det. Vi kommer til din skole, og det kræver ikke forberedelse. Eleverne kan arbejde med undervisningsmaterialet på web før eller efter vores besøg.

Pris

Du kan vælge at bestille hele pakken eller lade eleverne arbejde med en eller to af delelementerne.

 • Arbejde med smarterettigheder.dk
  Pris: Gratis
 • Arbejde med smarterettigheder.dk + gæstelærerbesøg
  Pris: 2.350 kr. 
 • Arbejde med smarterettigheder.dk + læring-i-bevægelse-aktivitet
  Pris: 5.000 kr.
 • Hele pakken: Arbejde med smarterettigheder.dk + gæstelærerbesøg + læring-i-bevægelse-aktivitet
  Pris: 7.000 kr.

Faglighed og Fælles Mål

Smarte rettigheder er tænkt ind i Læring i bevægelse og Den åbne skole. Materialet kan anvendes tværgående og lægger sig op af dansk, biologi, geografi samt det tværgående tema It og medier. Smarte Rettigheder er velegnet i den understøttende undervisning. Læs mere på Fælles Mål.

Billederne til højre er fre Smarte Rettigheder-forløb i Sønderborg i 2014.

1