Område 2: Udvikling

Udvikling

Alle børn i Danmark har undervisningspligt i 9 år. Det kan du måske synes er surt,
men tænk over, at du faktisk er heldig – er det en sær tanke?

Artiklerne om udvikling handler om alle børns ret til skole, fritid og leg.
Du kan læse artiklerne her:

  1. Artikel 16. Børn har ret til at have et privatliv.
  2. Artikel 28. Børn har ret til at gå i skole og få en uddannelse.
  3. Artikel 29. Staten skal sørge for at uddannelse udvikler barnet til at være et aktivt menneske.
  4. Artikel 31. Børn har ret til leg og fritid.

Du går sikkert til en aktivitet i din fritid, går i klub eller ses med dine venner.
Sådan er det ikke for alle børn, og det skal du læse meget mere om senere i afsnittet om verden.

Du skal nu læse mere udvikling i Danmark og Verden.