Børn og grundloven

Grundloven gælder for alle danskere. Det vedtog man i 1953. Den består af love og paragraffer, som skal sørge for at danskerne har samme rettigheder, og for, at vi alle ved, hvad vi som borgere må og ikke må. Det vil sige, hvad vi har ret og pligt til som borgere i Danmark.

Vi har alle ret til:

 • at tale frit = ytringsfrihed.
 • at vælge, hvad vi vil tro på = religionsfrihed.
 • at mene, hvad vi vil mene = personlig frihed.

Vi har alle pligt til:

 • at betale skat.
 • at gå i skole i 9 år.
 • at have værnepligt i militæret, når man er en mand.

Danmark har ikke vedtaget, at alle børns rettigheder gælder ved lov, men i grundloven er der mange ting, som er inspireret af konventionen om børns rettigheder.

Andre lande har besluttet, at konventionen om børns rettigheder gælder som en lov. Det betyder, at børn i de lande kan klage, hvis deres rettigheder ikke bliver overholdt.

*****

Børn i grundloven

Der er heldigvis nogle paragraffer i grundloven, der især er vigtige for børn og jeres rettigheder. De paragraffer skal overholdes. De ser sådan ud:

§ 75 : Alle har ret til hjælp, hvis de ikke kan klare sig selv. Det betyder at:

 • Ingen børn skal bo på gaden eller leve alene. Der findes institutioner og børnehjem, der hjælper børn til at få et godt liv, hvis forældrene ikke kan klare opgaven.
 • Forældre kan få lidt penge, så familien kan overleve.
 • Kommunen skal forsøge at hjælpe de voksne med at finde et arbejde, så de kan tjene penge og forsørge familien.
 • Flygtninge, der er kommet til Danmark, har ret til at få hjælp på samme måde som øvrige borgere i Danmark

§ 76 : Alle børn har ret til fri undervisning i folkeskolen. Det betyder at :

 • En familie ikke skal betale penge for at få skolebøger og for at et barn går i skole. Det er en af de mange ting, som danskere betaler skat til.
 • Børn i Danmark behøver ikke gå i folkeskole. Man må godt få undervisning andre steder, men alle børn skal undervises i 9 år.

§77: Ytringsfrihed. Det betyder at:

 • Man må gerne udtrykke sin mening ved at holde taler, skrive breve og mails, få trykt artikler i avisen eller udtale sig i fjernsynet, og det bliver man ikke straffet for.
 • Man må gerne demonstrere, men man skal ofte søge om tilladelse hos politiet først.
 • Det er ulovligt at sige noget, der er groft og ubehageligt om andre. Det kalder man at være krænkende.
 • Det er ulovligt at sige noget racistisk om andre. Du må ikke råbe racistiske ting af folk på gaden, og hvis du hører andre gøre det, kan du vælge at anmelde det.

De ting man skal, når man bor i Danmark, er det man kalder borgerpligt.

Forældre skal følge forældre-ansvars-loven. Det betyder, at alle børn skal høres, når forældre skal skilles.

*****

Alders-lovgivning

Børn i Danmark må ifølge grundloven forskellige ting, når de har en bestemt alder. Det hedder alders-lovgivning. Man er et barn indtil man er 18 år, men man må flere og flere ting, jo ældre man bliver. Alders-lovgivningen beskytter dig, så du ikke bliver udsat for ting du ikke er klar til.

Der sker mange ting når man bliver 15 år, fordi man bliver mere og mere selvstændig. Man må for eksempel have seksuelt samvær, når man er 15 år. Det kalder man for seksuelt myndig, men man er først rigtigt myndig, når man er fyldt 18 år og selv kan bestemme og stemme ved valg.

Sådan er loven i Danmark lavet for at beskytte dig, mens du er barn. FN´s børnekonvention siger også, at man er barn indtil man er 18 år.

Nu skal du læse videre på siden om børns rettigheder her.

Grundloven-1849-forside