Udvikling i Danmark

I Danmark oplever de fleste børn, at deres ret til skole, fritid, leg og information bliver respekteret.

Alle børn i Danmark har undervisningspligt. Det vil sige, at de skal have undervisning i minimum 10 år. Næsten alle går i almindelig folke- eller friskole, men faktisk er det også tilladt at blive undervist på andre måde, fx hjemme af forældrene. Undervisningen skal sørge for “almen dannelse” af børnene. Altså give dem de bedste muligheder for at skabe sig et godt liv og gøre dem til gode medborgere i Danmark og verden.

I skolen er der mulighed for at opsøge informationer på biblioteket og via nettet. Måske er der en svømmehal og en idrætshal. Så bevægelse og motion er en naturlig del af jeres dagligdag. I skolen lærer danske børn om mad og sundhed i hjemkundskab, og skolen har forskellige kreative valgfag.

De helt små børn har leg på skemaet. De større har klassens tid, hvor klassen kan snakke sammen og hygge sig.

Mange går også til aktiviteter i fritiden og måske i klub. Her kan børn og unge være “i fred for forældre”. Her kan man have privatliv med kammeraterne.

*****

Skole og fritid
– Interview med Liv

Her kan du læse hvad Liv på 12 år tænker om skole og fritid.

Hvad synes du om at gå i skole?

Jeg synes, det er godt at gå i skole, fordi jeg lærer noget. Men jeg kan også godt lide, at vi får andre ting at vide. Vi taler og diskuterer, og jeg har tid sammen med mine kammerater. Jeg har skole fra klokken otte til klokken to og nogle gange til halv tre. Bagefter går jeg i klubben, og om aftenen laver jeg lektier og er sammen med min familie. Jeg går også til dans, og i min fritid kan jeg godt lide at bruge min i-pad til at skype, spille og lave små film.

Jeg har nogle gange nogle dage, hvor jeg ikke rigtig gider i skole, men når jeg er der, kan jeg godt lide det. Jeg kan bedst lide dansk.

Da der var lock-out, og skolen var lukket i lang tid, var det meget dejligt i starten. Men efter noget tid savnede jeg mine kammerater og at skulle i skole.

Jeg kan godt lide de lærere, vi har. Og jeg synes ikke, de er så strenge, som man nok var i gamle dage. Vi har prøvet at lave “gammeldags skole”, og der måtte man overhovedet ikke sige sin mening eller bevæge sig i timen. Det var ikke sjovt at gå i skole på den måde. Vi får lektier for, men jeg synes ikke, det er helt så slemt, som hvis man bare skulle gentage og lære udenad.

Hvornår leger du?

Vi har frikvarterer i løbet af dagen. Der går jeg rundt med mine veninder, eller vi leger dåse og spiller rundbold.Vi har også noget vi kalder “luftere” hvor man skal løbe en gang rundt om den lille fodboldbane.Da vi var yngre havde vi legetime, men nu har vi klassens tid. Vi havde også legegrupper, så alle havde nogle at snakke med.

På min skole har vi “peer-educators”. Det betyder, at de store hjælper de små, så alle har det godt og leger. Jeg tror, at det er vigtigt, at man leger. Det hjælper til at få venner og til at bruge sin fantasi. Sådan tror jeg, at det er i hele verden.

Udvikling

Gruppearbejde

  • Læs først teksten på denne side
    sammen eller hver for sig.
  • 10 minutter inden I skal give oplæg i klassen,
    sætter I jer sammen og taler om, hvad I har læst.
  • Skriv de ting ned, som gjorde indtryk.
  • Overvej hvordan det, I har læst, hænger sammen med de rettigheder, der handler om udvikling.
  • Vælg en person, der kan fremlægge kort for klassen.
  • Læs mere om Udvikling i Verden.