Overlevelse i Verden

De samme rettigheder gælder for alle, men i fattige lande skal man ofte kæmpe hårdere for at opfylde de samme behov, som du har. Her kommer vi ind på nogle af forhindringerne for, at børn i fattige lande får opfyldt deres rettigheder i forhold til overlevelse.

*****

Fattigdom

Halvdelen af verdens børn lever under fattige vilkår. Fattigdom er helt overordnet med til at svække en lang række af børns rettigheder.

Hvorfor er nogle lande fattige?
For det meste er et land fattigt på grund af mange ting i kombination. Det kan være krig og klimaudfordringer. Men helt overordnet handler det om ulighed i verden. Historisk har de rige lande tjent penge på de fattige landes resurser. I en lang periode var mange lande i Afrika, og også nogle i Asien og Latinamerika, helt overtaget af udenlandske magter. Da landene blev selvstændige, skulle de starte fra bunden med at bygge deres samfund op. I dag har mange svært ved at komme økonomisk ovenpå, blandt andet fordi de rige lande ikke vil handle med dem på lige vilkår og på grund af interne politiske problemer, fx korruption.

*****

Fejl – og underernæring

Kvinder og børn bliver ekstra ramt af fattigdom. Tit er det kvinder, der arbejder hårdest, og så har kroppen brug for ekstra næring. Kvinderne skal også føde og amme børn. Det kan man ikke, hvis man ikke selv får mad nok. Næsten alle – faktisk  98 % – af verdens fejl-ernærede mennesker bor i de fattige lande. De bor som regel på landet i små fattige landsbyer.

Hvis moderen har fået for lidt næring under sin graviditet, bliver barnet meget lille og får nemmere sygdomme. Fx kan barnet få svært ved at lære noget og at huske. Børn med tykke maver, som du ser på tv, er et tegn på, at kroppen ikke har fået nok proteiner. Kroppen reagerer ved at maven bliver pustet op. Når børn ikke får mad nok, holder de op med at vokse. Et barns alder kan være svær at vurdere, hvis det ikke har fået nok mad. UNICEF mener, at der er op mod 195 millioner børn under fem år, der ikke vokser, som de skal på grund af for lidt eller forkert mad. De fleste bor i Afrika og Asien.

Når man skal hjælpe under-ernærede eller syge børn, får de nogle gange specielle kiks, der indeholder en masse fedt og vitaminer. De helt små babyer får modermælks-erstatning, som er tilsat ekstra vitaminer. Nogle organisationer arbejder med at sørge for skolemåltider, så børn kan koncentrere sig om at lære. Mange har også fokus på støtte til mad til gravide og ammende kvinder.

*****

Mangel på drikkevand

Vi har alle brug for vand og mad for at leve. Vi skal bruge vandet både til at drikke, give til dyr og til vores afgrøder, så vi kan få mad. Når folk ikke har adgang til rent drikkevand, kan de blive nødt til at drikke snavset vand.

UNICEF siger, at cirka to millioner mennesker hvert år bliver alvorligt syge og dør, fordi de ikke har adgang til rent drikkevand. Størstedelen af de mennesker, bor i de fattigste lande. Snavset vand kan give smitsomme, alvorlige sygdomme, som man kan dø af. Når mange folk bor tæt under fattige vilkår, er der stor risiko for, at de smitter hinanden. I flygtningelejre, hvor mange mennesker bor tæt, er det især mavesygdomme som kolera og tyfus der spreder sig på  grund af dårlig hygiejne. Man kan også få orm, hvis der har været larver i søens vand, og det er meget farligt og svært at helbrede.

Den farligste sygdom er diarré. I Vesten bliver vi bliver hurtigere raske af en sygdom som fx diarré, fordi vi får god mad, og fordi vi let kan få fat på medicin. Vi har mulighed for at komme til læge eller på hospital. Diarré i Vesten varer derfor kun 1-3 dage. Diarré i udviklingslande kan vare mange dage og uger, og til sidst er kroppen så drænet for kræfter, så den syge risikerer at dø.

Heldigvis går det fremad med at skaffe rent drikkevand til alle. I 1990 havde 76% af verdens befolkning adgang til rent vand, og i 2010 var tallet steget til 86%.

*****

Dårlige boligforhold

Ifølge FN skal et godt hjem være rart for barnet og:

 • have plads nok til at alle kan bo der
 • have mulighed for at tilberede mad
 • have gode sanitære forhold
 • beskytte mod kulde, sollys, overfald og forurening og
 • have en voksen der kan tage sig af barnet.

Det er desværre langt fra alle børn i verden, som bor sådan. Mindst 600 millioner mennesker bor i slumkvarterer og lever med dårlige forhold. Slummen kan være et farligt sted for børn, både i forhold til deres sundhed og sikkerhed. Børns rettigheder bliver sjældent overholdt i slum-områder. Alt for tit ignorerer regeringer slum i deres byer.

Gadebørn
I mange af de fattige landes storbyer finder man børn, der slet ikke har noget hjem, men lever og arbejder på gaden. UNICEF har lavet en liste over, hvorfor børn ender med at bo på gaden.

 • når der er krig, kan børn komme væk fra deres forældre, eller forældrene dør
 • når familien er fattig, kan børn blive tvunget på gaden for at arbejde, tigge eller bo
 • ved naturkatastrofer, kan børn blive væk for deres familie
 • når der er vold eller seksuelt misbrug i hjemmet, flygter børnene for at slippe for overgrebene
 • når familien går i opløsning på grund af for eksempel skilsmisse
 • når børnene sulter og ender på gaden for at skaffe mad
 • når børn bliver forældreløse, fordi forældrene dør af hiv eller aids
 • når børnene bliver smidt ud af deres forældre
 • når familien mister deres hjem, og hele familien lever på gaden.

Heldigvis er der mange organisationer, som hjælper gadebørn og arbejder for at sikre deres rettigheder. Der bliver lavet centre, hvor de kan få husly og mad. Her er der også voksne, som kan tage sig af børnene, tale med dem og give dem tryghed. Der findes gratis aftenskoler, så børn der arbejder hele dagen alligevel kan få uddannelse, og der findes steder, hvor de kan få mad og lægehjælp.

Gruppearbejde

 • Læs først teksten på denne side
  sammen eller hver for sig.
 • 10 minutter inden I skal give oplæg i klassen,
  sætter I jer sammen og taler om, hvad I har læst.
 • Skriv de ting ned, som gjorde indtryk.
 • Overvej hvordan det, I har læst, hænger sammen med de rettigheder, der handler om overlevelse.
 • Vælg en person, der kan fremlægge kort for klassen.